Kvemma i Lærdal
Taubane - Tverråga kraftverk
Jobb i bratt terreng - Tverråga kraftverk
Tunnelinnslag - Kvemma kraftverk
Dam - Havdal kraftverk
Fossekall - Tverråga kraftverk
Jorda kraftverk - Kvam i Gudbransdalen
Drift - Reinli kraftverk
Produsert strøm - Kvassteinåga kraftverk
Jorda kraftverk
Illustrasjon av Sjonfjellet vindkraftverk

Velkommen til Norsk Grønnkraft®

Norsk Grønnkraft består i dag av to selskaper: NGK Utbygging AS som er et rent utbyggingsselskap og Norsk Grønnkraft AS som er et rent driftsselskap.

NGK Utbygging AS har opprettet egen nettside på www.ngku.no der du kan følge med på prosjekter under utvikling og utbygging.

Norsk Grønnkraft AS er for tiden i fusjonsprosess med Småkraft AS (www.smaakraft.no) som også etter hvert vil få nye nettsider med samtlige nesten 100 kraftverk i drift (både Norsk Grønnkraft sine og Småkraft sine).

Nærværende side oppdateres følgelig ikke lengre, og vi ber derfor om at du heller går inn på en av de to linkene ovenfor for oppdatert informasjon.