Kvemma i Lærdal
Taubane - Tverråga kraftverk
Jobb i bratt terreng - Tverråga kraftverk
Tunnelinnslag - Kvemma kraftverk
Dam - Havdal kraftverk
Fossekall - Tverråga kraftverk
Jorda kraftverk - Kvam i Gudbransdalen
Drift - Reinli kraftverk
Produsert strøm - Kvassteinåga kraftverk
Jorda kraftverk
Illustrasjon av Sjonfjellet vindkraftverk

Velkommen til Norsk Grønnkraft®

Sammen med fallrettighetseiere over hele landet bygger og driver vi småkraftverk. Vi har i dag 32 kraftstasjoner i drift i Norge og flere under bygging. Vi er alltid på utkikk etter nye samarbeidspartnere.

Har du fallrettigheter eller allerede fått konsesjon? Ta kontakt - Sammen kan vi skape verdier for fremtiden.

Vi bygger kraftverk for generasjoner!